Privacy & Cookies

Allvit.nl B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Contactgegevens
  ALLVIT.nl B.V.
  Nel Vietsstraat 14C
  6702 DB  WAGENINGEN
  info@allvit.nl
  +31 (0)317 411626
 2. Omgang met persoonsgegevens
  Via onze website worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt. ALLVIT.nl B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
  Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
  wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 
 3. Persoonsgegevens die wij verwerken
  ALLVIT.nl B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  NAW-gegevens | Telefoonnummer | E-mailadres | Betalingsgegevens | IP-adres
  Deze gegevens worden enkel verwerkt op basis van de genoemde doelen en grondslagen in paragraaf 4.
 4. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
  ALLVIT.nl B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
  je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  het afhandelen van klachten via onze website.
  ALLVIT.nl B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
  ALLVIT.nl B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 5. Registreren Mijn Account
  Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door jou gekozen gebruikersnaam en de door jou opgegeven persoonsgegevens, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
  Toegang Mijn Account
  Met ons portaal krijg je toegang tot een accountomgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.
  Contactformulier
  Wij bieden via onze website de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen om vragen te stellen. Hierbij word je gevraagd om diverse gegevens in te vullen zodat wij jouw vraag kunnen behandelen en/of beantwoorden. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden.
  Nieuwsbrief
  Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij informatie delen met geïnteresseerden over natuur- en gezondheidsproducten, evenementen, actualiteiten en onze diensten. Je kunt je hiervoor aanmelden via de website. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Verder bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee je je kunt afmelden.
  Ander contact
  Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten en diensten via:
  Post | e-mail | social media | telefoon.
 6. Hoelang bewaren we persoonsgegevens?
  ALLVIT.nl B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld.
  De gegevens worden vervolgens gewist wanneer zij niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
 7. Delen van persoonsgegevens met derden
  ALLVIT.nl B.V. deelt jouw persoonsgegevens met zorgvuldig geselecteerde derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die namens ons jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. ALLVIT.nl B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  Hierbij gaat het om externe dienstverleners, zoals accountants, financiële dienstverleners, ondersteuning van websites, applicaties en CRM.
  Met uw toestemming
  Daarnaast kan ALLVIT.nl B.V. jouw persoonsgegevens in bepaalde gevallen aan andere partijen verstrekken. Dit doen wij alleen na je te hebben geïnformeerd en met jouw nadrukkelijke toestemming.
 8. Cookies en vergelijkbare technieken die wij gebruiken
  ALLVIT.nl B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ALLVIT.nl B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we gepersonaliseerde content kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
  Google Analytics
  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken staan over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en laten wij de IP-adressen anonimiseren.
 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens bij ALLVIT.nl B.V. in te trekken. Ook kan je een verzoek indienen om een gegevensoverdraging op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens mailen naar info@allvit.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je jezelf adequaat te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.
  Autoriteit Persoonsgegevens
  Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 10. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
  ALLVIT.nl B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@allvit.nl.
 11. Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Allvit.nl B.V. | Laatst aangepast 4 januari 2024

Winkelmand

Je winkelmand is leeg.